Bình Định: Giá đất ở thị trường cao gấp nhiều lần so với bảng giá đất nhà nước?

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án đấu giá 48 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021). Đáng chú ý, 48 lô đất đấu giá lần này có đơn giá khởi điểm cao gấp nhiều lần so với bảng giá đất Nhà nước vừa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 88/2020/QĐUBND ngày 18/12/2020.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 2, năm 2021).

 

Bình Định: Giá đất ở thị trường cao gấp nhiều lần so với bảng giá đất nhà nước?

 

Theo đó, các lô đất tiếp giáp đường ĐS5, ĐS7 (lộ giới 14m), có giá khởi điểm được phê duyệt là 17 triệu đồng/m2, cao gấp 3,7 lần so với đơn giá đất ở theo bảng giá đất công bố tại Quyết định số 88/2020/QĐUBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh là 4,5 triệu đồng/m2.

Đối với các lô đất tiếp giáp đường ĐS6 (lộ giới 20m), có giá khởi điểm được phê duyệt là 20 triệu đồng/m2, cao gấp 3,17 lần so với đơn giá đất ở theo bảng giá đất công bố tại Quyết định số 88/2020/QĐUBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh là 6,3 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với 48 lô đất ở nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

0926357777
chat-active-icon